Photos

SOSAI MASUTATSU OYAMA

Pinan Sono Yon - Kyokushin Kata